Iridium platforma satelitskih usluga

Sa komunikacijskim rješenjima u rasponu od satelitskih telefona do širokopojasnih mreža, u Iridium vjeruje više od milion moreplovaca, pilota, humanitaraca, hitnih službi, vlada, rudarskih, komunalnih i energetskih kompanije širom svijeta.


Platforma sa više servisa


Iridium je prva zaista globalna satelitska mreža. Zahvaljujući konstelaciji od 66 satelita (i 9 u rezervi) ovo je satelitska mreža koja je prva uspjela da pokrije Arktik i Antarktik. Inicijalno je bila najpopularnija za glasovnu komunikaciju, a poslije obnavljanja flote satelita, nudi i broadband usluge prenosa podataka.

Globalna pokrivenost

Koristeći svoju moćnu mrežu kao osovinu za uslugu, Iridium Certus® je spreman da postavi standard za daljinsku komunikaciju i povezivanje za preduzeća, vlade i pojedince koji žele proširiti svoju upotrebu mobilnih mreža na udaljena područja.

Certus

Nudeći najveći protok podataka u L-opsegu, Iridium Certus® redefiniše mogućnosti mobilnih satelitskih komunikacija. Ova platforma je idealana za održavanje kritičnih veza bez obzira na lokaciju, teren i vremenske događaje - sve na jednoj platformi.

Oprema

Oprema Iridium Connected® za podršku voice i data prilagođena za brodove, vozila, avione i IoT uređaje. Jedan terminal može pružiti niz satelitskih usluga simultano: od više kvalitetnih glasovnih linija do najvećih data brzina L-pojasa koje su na raspolaganju.

Klase usluga


Sa rasponom brzina od 22 Kbps do 1408 Kbps**, Iridium Certus® nudi najveće brzine L-Band satelitske veze i zaita globalnu mobilu satellitsku uslugu na tržištu. Sa trenutnim brzinama do 704 Kbps, Iridium Certus® je projektovan kao fleksibilna platforma za rast i nastaviće svoju evoluciju, nudeći nove usluge kako bi odgovorila na potrebe klijenata.

**1.4 Mbps je maksimalna brzina podržana od strane Iridium mreže; trenutna Iridium Certus brzina je u rangu do 704 Kbps.

BGAN world coverage map

Rješenja za sve vaše komunikacione potrebe

Iridium donosi visokokvalitetne usluge bilo gdje u svijetu, različitim brzinama.

  • Background IP podaci
  • Streaming IP podataka
  • Kvalitetan glas
  • Razmjena smsm poruka
  • Pripejd glas i podaci
  • Servisi za sigurnost
  • Sekundarni tokovi podataka
  • Globalni pomorski sigurnosni sistem (GMDSS)
  • Usluge vazduhoplovnih mobilnih satelitskih ruta (AMSRS)

Pozovite nas

Nađimo zajedno, najbolje rješenje za vas.

Email us