EXPLORER Mobile Gateway i PRISM PTT +

Mobilni pristupnik EXPLORER u kombinaciji sa uslugom PRISM PTT+ je najinteligentnije dostupno push-to-talk rješenje. Sistem se integriše sa vašim postojećim radio uređajima, pa korisnik može da nastavi koristiti svoju dobro poznatu opremu. U pozadini, osiguravamo da se poruka isporučuje sigurno – bilo gdje.

GSM velikog dometa

Long Range GSM nudi produženi domet GSM usluge kao alternativu satelitskim komunikacijama u blizini obale (do 80km). Omogućite vezu sa postojećim mobilnim telefonima uprkos udaljenosti repetitora.

ITC Global

ITC Globalna mreža zasniva se na visokopropusnim satelitima (HTS) i tradicionalnom širokopojasnom opsegu, a njihova mreža pruža Ku-band vezu sa skoro 100% vremena dostupnosti i do 10Mbps protoka.