GSM velikog dometa

Long Range GSM nudi produženi domet GSM usluge kao alternativu satelitskim komunikacijama u blizini obale (do 80km). Omogućite vezu sa postojećim mobilnim telefonima uprkos udaljenosti repetitora.