ITC Global

ITC Globalna mreža zasniva se na visokopropusnim satelitima (HTS) i tradicionalnom širokopojasnom opsegu, a njihova mreža pruža Ku-band vezu sa skoro 100% vremena dostupnosti i do 10Mbps protoka.