EXPLORER Mobile Gateway i PRISM PTT +

Mobilni pristupnik EXPLORER u kombinaciji sa uslugom PRISM PTT+ je najinteligentnije dostupno push-to-talk rješenje. Sistem se integriše sa vašim postojećim radio uređajima, pa korisnik može da nastavi koristiti svoju dobro poznatu opremu. U pozadini, osiguravamo da se poruka isporučuje sigurno – bilo gdje.